Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία 2ης γλώσσας στους μαθητές μας καθόλη την διάρκεια του χρόνου.

Γαλλικά-Γερμανικά

Welcome to Gkotsi foreign languages web site.

Gkotsi foreign languages provides general and professional skills in the selected language for students' personal and professional growth, as well as an introduction to the national culture.

Our experienced and professional staff members make Gkotsi foreign languages an excellent place to learn foreign languages and prepare for your academic success. The wide range of extra-curriculum activities that we offer to our students makes language learning easy and fun.

Come to Gkotsi foreign languages, make new friends, enjoy the school's cultural life and learn foreign languages!

Our news:

  • Gkotsi foreign languages is offering a special price this academic year. This month's special offer: all students who pay for at least two months in advance are eligible for a 5% discount throughout the trimester.
  • We are happy to announce a new Business English course for upper-intermediate to advanced adult students. This course is for learners who need to improve their ability to communicate when socializing, telephoning, presenting, taking part in meetings and negotiating. The course aims to build confidence and fluency by encouraging students to analyze tasks and take part in practice activities.
  • We provide free remedation classes to our students for the 2nd language are taught  at their school, German and French.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?